Interiérové sledovanie stavieb slúži taktiež na kontrolu tepelnotechnických vlastnosti obálky stavieb, k lokalizácií vád a porúch v plášti budov v nadväznosti na termovíziu z vonkajšej strany. Znova je požadovaný rozdiel teplôt na oboch stranách konštrukcií s existenciou tepelných tokov.

Vnútorné termovízne sledovanie môže odhaliť rizikové miesta s nízkou povrchovou teplotou, kde hrozí kondenzácia vodných pár a následný vznik plesní.  Môže odhaliť miesta s odlišným teplotným poľom a odhaliť skladby konštrukcie s odlišnými tepelnotechnickými vlastnosťami.

Okrem toho je možné termokamery využiť k lokalizácií zabudovaných rozvodov patriacich k systémom TZB, je pomocníkom pre hľadaní porúch, či závad u týchto sústav. Zabudovaná či zakrytá inštalácia musí byť zdrojom tepelného toku prejavujúcim sa následne rozdielnym teplotným poľom na povrchu konštrukcie.