hacprojekt.sk / O firme / Aktuality
29.11.2016 / Aktuality

Simulácia prevádzky tepelného čerpadla alebo solárneho systému + PHPP

Vážení zákazníci! Uvažujete nad inštaláciou tepelného čerpadla, alebo solárneho systému? Nechajte si jednoducho a rýchlo spracovať simuláciu prevádzky a nezávislé technicko-ekonomické vyhodnotenie vhodnosti takejto inštalácie pomocou profesionálneho softvéru T-Sol Pro a GeoTsol. Netestujte tieto pomerne drahé zariadenia až na vlastnej stavbe!

 

Pre výpočet energetických bilancií a navrhovanie pasívnych a nízkoenergetických budov využívame špecializovaný program PHPP 9.0 pre efektívne budovy, obnovy a rekonštrukcie. PHPP je výpočtový a návrhový program, ktorý vyvinul nemecký Passivhaus Institut v Darmstadte,  pre projektantov a architektov.  Je to profesionálny a detailne vypracovaný výpočtový program nevyhnutný pre návrh pasívneho, či dobrého nízkoenergetického domu. Ide o celoeurópsky najviac používaný nástroj pre návrh pasívnych budov. Program je neustále aktualizovaný a vylepšovaný na základe praktických skúseností.

 

10.11.2016 / Aktuality

Projektovanie v BIM

Naša projekčná kancelária začala spracovávať svoje projekty aj programom DDS-CAD, čo je Open BIM platforma pre profesie. Je to významný krok pre ďaľšie skvalitňovanie našej práce a predstavuje snahu držať sa aktuálneho smerovania v rámci budúcich štandardov projektovania.