CHRONOLÓGIA ODBORNEJ PRAXE - Ing. Kamil Halász

Dátum : od 1.8.1998 do 31.3.1999
Firma :    Klima-Teplo Consulting s.r.o.
Pozícia : projektant vykurovania a chladenia
Popis práce : projekcia vykurovacích a chladiacich systémov, návrh zdrojov tepla a chladu, návrh kogeneračných zdrojov

Dátum : od 1.4.1999 do 31.5.2001
Firma :    Kessler+Luch GmbH o.z. Košice
Pozícia : projekt manager + projektant
Popis práce : projekcia vykurovacích a chladiacich systémov, návrh zdrojov tepla a chladu, návrh kogeneračných zdrojov, dodávateľská činnosť v oblasti vykurovania

Dátum : od 1.6.2001 do 30.6.2004
Firma : ThyssenKrupp HiServ s.r.o.
Pozícia : projekt manager + projektant
Popis práce : projekcia vykurovacích a chladiacich systémov, návrh zdrojov tepla a chladu, návrh kogeneračných zdrojov, dodávateľská činnosť v oblasti vykurovania, vypracovávanie energetických auditov, interný auditor.

Dátum : od 1.7.2004 do 31.5.2007
Firma : Klima-Teplo Consulting s.r.o.
Pozícia : autorizovaný projektant vykurovania a chladenia
Popis práce : projekcia vykurovacích a chladiacich systémov, návrh zdrojov tepla a chladu, návrh kogeneračných zdrojov, návrh nízkoteplotných zdrojov tepla, návrh kotolní na biomasu, dodávateľská činnosť v oblasti vykurovania, vypracovávanie energetických auditov, interný auditor.

Dátum : od 1.5.2007 do 1.3.2008
Firma :    Ing.Kamil Halász-H-AC Projekt
Pozícia : autorizovaný projektant v slobodnom povolaní + živnosť
Popis práce : projekcia vykurovacích a chladiacich systémov, návrh zdrojov tepla a chladu, návrh kogeneračných zdrojov, návrh nízkoteplotných zdrojov tepla, návrh kotolní na biomasu, vypracovávanie energetických auditov, obchodná činnosť.

Dátum : od 1.3.2008 do ...
Firma :   H-AC Projekt s.r.o.
Pozícia : konateľ
Popis práce : projekcia vykurovacích a chladiacich systémov, návrh zdrojov tepla a chladu, návrh kogeneračných zdrojov, návrh nízkoteplotných zdrojov tepla, návrh kotolní na biomasu, vypracovávanie energetických auditov, certifikácia budov, obchodná činnosť.