Vitajte na našej web stránke. Ponúkame vám dlhoročné skúsenosti a odbornosť v týchto službách:

Spôsob odovzdávania tepla do prostredia je značne variabilný a závisí od mnohých faktorov, ako napr.: typ stavby a jej účel, kvalitatívne parametre stavebných konštrukcií, lokalita... Návrh vykurovania/chladenia vyžaduje zodpovednosť a dôkladnú znalosť jednotlivých technických možností, zdrojov tepla/chladu a ich interakciu so stavbou, prostredím a ostatnými technickými zariadeniami budov.

V rámci EÚ je v súčasnom období jednou z hlavných priorít komplexná úspora energie v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Jedným z odvetví, kde je možné dosiahnuť významné úspory za prijateľné náklady, je komplexné zníženie prevádzkovej energetickej náročnosti budov a tiež zvýšenie energetickej účinnosti budov.

VARIOTHERM, PYD Thermosysteme ...

to je len niekoľko značiek, ktoré Vám exkluzívne ponúkame. 

Nechajte si spracovať ponuku dodávky materiálu pre vykurovanie a chladenie

s využitím silného projekčného zázemia.

AKTUALITY
29.11.2016

Vážení zákazníci! Uvažujete nad inštaláciou tepelného čerpadla, alebo solárneho systému? Nechajte si jednoducho a rýchlo spracovať simuláciu prevádzky a nezávislé technicko-ekonomické vyhodnotenie vhodnosti takejto inštalácie pomocou profesionálneho softvéru T-Sol Pro a GeoTsol. Netestujte tieto pomerne drahé zariadenia až na vlastnej stavbe!

 

Pre výpočet energetických bilancií a navrhovanie pasívnych a nízkoenergetických budov využívame špecializovaný program PHPP 9.0 pre efektívne budovy, obnovy a rekonštrukcie. PHPP je výpočtový a návrhový program, ktorý vyvinul nemecký Passivhaus Institut v Darmstadte,  pre projektantov a architektov.  Je to profesionálny a detailne vypracovaný výpočtový program nevyhnutný pre návrh pasívneho, či dobrého nízkoenergetického domu. Ide o celoeurópsky najviac používaný nástroj pre návrh pasívnych budov. Program je neustále aktualizovaný a vylepšovaný na základe praktických skúseností.

 

10.11.2016

Naša projekčná kancelária začala spracovávať svoje projekty aj programom DDS-CAD, čo je Open BIM platforma pre profesie. Je to významný krok pre ďaľšie skvalitňovanie našej práce a predstavuje snahu držať sa aktuálneho smerovania v rámci budúcich štandardov projektovania.