Spôsob odovzdávania tepla do prostredia je značne variabilný a závisí od mnohých faktorov, ako napr.: typ stavby a jej účel, kvalitatívne parametre stavebných konštrukcií, lokalita... Návrh vykurovania/chladenia vyžaduje zodpovednosť a dôkladnú znalosť jednotlivých technických možností, zdrojov tepla/chladu a ich interakciu so stavbou, prostredím a ostatnými technickými zariadeniami budov.