Slovenská komora stavebných inžinierov
http://www.sksi.sk
Technické zariadenia budov, stavebníctvo, úspory energií
http://www.tzb-info.cz