Využívanie tepla môže byť rozmanité - perfektné riešenia pre individualistov

Stále viac architektov a stavebníkov sa neuspokojuje pri návrhu obytných, alebo občianskych stavieb s klasickými riešeniami. Požadované sú : individuálnosť, originálnosť, funkčnosť, hospodárnosť a ekologickosť. Kto chce všetky tieto požiadavky splniť, musí vo všetkých oblastiach spolupracovať s partnermi, ktorých systémy sú plne variabilné, flexibilné a individuálne. Pri moderných vykurovacích systémoch je takýmto partnerom firma Variotherm. 

Myšlienka, hľadanie alternatív, ekológia a ekonomickosť ... to sú činnosti, ktoré firma Variotherm roky ponúka.

Variotherm vyvíja a prevádzkuje ekologické systémy vykurovania už od roku 1979 až do súčasnosti. Súčasný sortiment firmy Variotherm ponúka komplexné riešenia vykurovania a chladenia pre širokú oblasť aplikácií, či už ide o obytné, alebo občianske stavby ...