MAX-zábavno-obchodné centrum, Prešov (celková plocha 29993 m2)
spoluautorsky
Energetická certifikácia
veža riadenia, Prešov (celková plocha 409 m2)
spoluautorsky
Energetická certifikácia
objekt upratovacej služby, Košice (celková plocha 307 m2)
spoluautorsky
Energetická certifikácia
administratívna budova NDS, Košice (celková plocha 1629 m2)
spoluautorsky
Energetická certifikácia
bytový dom Helios, Košice (celková plocha 6405 m2)
spoluautorsky
Energetická certifikácia
bytový dom Družba II., Rožňava (celková plocha 2680 m2)
spoluautorsky
Energetická certifikácia
bytový dom Družba I., Rožňava (celková plocha 2680 m2)
spoluautorsky
Energetická certifikácia
bytový dom Nová Terasa HB3 (celková plocha 3529 m2)
Energetická certifikácia
bytový dom Nová Terasa HB1 (celková plocha 5016 m2)
Energetická certifikácia
Obecný úrad Slanská Huta (celková plocha 1084 m2)
Energetická certifikácia
Obecný úrad Rákoš (celková plocha 407 m2)
Energetická certifikácia
Obecný úrad Vyšná Myšľa (celková plocha 743 m2)
Energetická certifikácia
Obecný úrad Vajkovce (celková plocha 1110 m2)
Energetická certifikácia
Hotel Dália, Košice (celková plocha 2 109 m2)
Energetická certifikácia
bytový dom KODUR, Košice (celková plocha 7 806 m2)
Energetická certifikácia
prístavba hotelovej časti - Slamený dom, Malá Ida (celková plocha 1 870 m2)
Energetická certifikácia
prístavba OC METRO - Delivery 2, Zvolen (celková plocha 360 m2)
Energetická certifikácia
sídlo firmy MITOP, Košice (celková plocha 778 m2)
Energetická certifikácia
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (celková plocha 17 297 m2)
Energetická certifikácia
rodinný dom, Košická Nová Ves (celková plocha 491 m2)
Energetická certifikácia
poliklinika, ul. J.Pavla II., Košice (celková plocha 3636 m2)
Energetická certifikácia
hasičská stanica, trakt D, Košice (celková plocha 875 m2)
Energetická certifikácia
administratívna budova, Revúca (celková plocha 3108 m2)
Energetická certifikácia
bytový dom, Branisková ul., Košice (celková plocha 21849 m2)
Energetická certifikácia
bytový dom, ČSA ul., Košice (celková plocha 4657 m2)
Energetická certifikácia
bytový dom, Helsinská ul., Košice (celková plocha 2395 m2)
Energetická certifikácia
bytový dom, Tolstého ul., Košice (celková plocha 729 m2)
Energetická certifikácia
bytový dom, Popradská ul., Košice (celková plocha 8729 m2)
Energetická certifikácia
bytový dom Sekčov, Prešov (celková plocha 5092 m2)
Energetická certifikácia