Vitajte na našej web stránke. Ponúkame vám dlhoročné skúsenosti a odbornosť v týchto službách:

Spôsob odovzdávania tepla do prostredia je značne variabilný a závisí od mnohých faktorov, ako napr.: typ stavby a jej účel, kvalitatívne parametre stavebných konštrukcií, lokalita... Návrh vykurovania/chladenia vyžaduje zodpovednosť a dôkladnú znalosť jednotlivých technických možností, zdrojov tepla/chladu a ich interakciu so stavbou, prostredím a ostatnými technickými zariadeniami budov.

V rámci EÚ je v súčasnom období jednou z hlavných priorít komplexná úspora energie v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Jedným z odvetví, kde je možné dosiahnuť významné úspory za prijateľné náklady, je komplexné zníženie prevádzkovej energetickej náročnosti budov a tiež zvýšenie energetickej účinnosti budov.

VARIOTHERM, PYD Thermosysteme ...

to je len niekoľko značiek, ktoré Vám exkluzívne ponúkame. 

Nechajte si spracovať ponuku dodávky materiálu pre vykurovanie a chladenie

s využitím silného projekčného zázemia.

AKTUALITY
23.07.2015

Vážení zákazníci! Uvažujete nad inštaláciou tepelného čerpadla, alebo solárneho systému? Nechajte si jednoducho a rýchlo spracovať simuláciu prevádzky a nezávislé technicko-ekonomické vyhodnotenie vhodnosti takejto inštalácie pomocou profesionálneho softvéru T-Sol Pro a GeoTsol. Netestujte tieto pomerne drahé zariadenia až na vlastnej stavbe!